Mindfulness op Maat

Mindfulness op Maat

Anja Boers Mindfulness & Braintraining

Privacy Statement Anja Boers Mindfulness & Braintraining

 

Privacy Statement Anja Boers Mindfulness & Braintraining. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Anja Boers Mindfulness & Braintraining de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens worden verzameld.

1.   Contactgegevens
Anja Boers Mindfulness & Braintraining gevestigd aan de Hylkemaheerd 7, 9736JA te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 72025522.

2.   Persoonsgegevens verwerking, doeleinden en grondslagen
Hieronder word aangegeven welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en op welke grondslagen wij ons baseren.

3.1  Nieuwsbrief
• Voor de nieuwsbrief verwerken wij de volgende persoonsgegevens: NAW gegevens en het e-mailadres.
• De nieuwsbrief verstrekken wij om je op de hoogte houden van nieuws, activiteiten en laatste ontwikkelingen omtrent Anja Boers Mindfulness & Braintraining en gerelateerde onderwerpen.
• Grondslag: De door jou gegeven toestemming.
• We bewaren alleen deze gegevens voor dit doeleinde totdat je bent uitgeschreven.

3.2  Trainingen, trajecten en coaching
• Voor de trainingen, trajecten en coaching verwerken wij de volgende persoonsgegevens: NAW gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en gezondheid van de cliënt.
• We gebruiken de persoonsgegevens voor het uitvoeren van de behandelingen ten behoeve van de cliënten.
• Grondslag: De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. Het gerechtvaardigd belang van Anja Boers Mindfulness & Braintraining zal in elk afzonderlijk geval niet zwaarder mogen wegen dan jouw belang op bescherming van je persoonlijke levenssfeer.
• We bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk voor dit doeleinde, met een maximum van 1 jaar.

3.3  Bezoek van onze website
• Tijdens het bezoeken van onze website verwerken wij de volgende persoonsgegevens: IP-adres.
• Voor leden die inloggen op de website verwerken wij naam, email adres en telefoonnummer voor het aanmaken van een account, de inlog functionaliteit en, zo nodig, voor het opnemen van contact met het lid. Deze gegevens worden bewaard zolang dat lid gebruikt maakt van de inlog functie. Bij het sluiten van een account worden de gegevens niet opgeslagen of bewaard.
• We gebruiken de gegevens om onze website te verbeteren en aan te passen op de wensen van onze bezoekers . Daarbij worden cookies gebruikt.
• Cookies worden gebruikt voor het functioneren van de website. Dit zijn standaard cookies die gerelateerd zijn aan op WordPress gebaseerde websites. Er worden geen persoonsgevens opgeslagen.
• Grondslag: De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. Het gerechtvaardigd belang van Anja Boers Mindfulness & Braintraining zal in elk afzonderlijk geval niet zwaarder mogen wegen dan jouw belang op bescherming van je persoonlijke levenssfeer.
• We bewaren de geanonimiseerde gegevens 2 jaar , de overige cookies bij het sluiten van de webbrowser.
• We gebruiken Google tracking om de functionaliteit van de website constant te verbeteren. Je kunt een browser add-on downloaden* als je permanent afgelemd wilt worden van Google tracking.

3.4  Offertes en facturen
• Voor een offerte of facturatie verwerken we de volgende gegevens: NAW gegevens, rekeningnummer, kvk-nummer, BTW-nummer en e-mailadres.
• We gebruiken de gegevens om te voldoen aan de wettelijk eisen van het opstellen van offertes en facturatie.
• Grondslag: De gegevensverwerking is noodzakelijk in het kader van de wettelijke verplichting.
• De offerte bewaren we tot na de overeengekomen opdracht of tot annuleren van de offerte. In sommige gevallen valt de offerte binnen de wettelijke administratieplicht en moet deze 7 jaar bewaard blijven om aan te tonen wat vooraf aan de facturering is afgesproken. Facturen zullen worden 7 jaar bewaard zoals wettelijk verplicht is.

4. Delen van persoonsgegevens met derden
• Anja Boers Mindfulness & Braintraining verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden buiten de EU.

5. Cookies
• Anja Boers Mindfulness & Braintraining registreert gegevens over het gebruik van deze website.  Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s, remarketing en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kunnen wij de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker . Daarbij worden cookies gebruikt.
• Op deze website worden cookies op uw  computer of telefoon geplaatst voor het gebruik van Google Analytics en Tag Manager. Alle gegevens zijn geanonimiseerd.

6. Rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
• We informeren je graag over de rechten die je hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Als betrokkene heb je op grond van de AVG het recht op:
• Inzage: dat is het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien.
• Beperking van de verwerking: het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken.
• Vergetelheid: het recht om ‘vergeten’ te worden, oftewel het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen.
• Rectificatie en aanvulling: het recht om persoonsgegevens die wij van jou verwerken te wijzigen.
• Bezwaar: het recht bezwaar te maken tegen de verwerking persoonsgegevens ondanks een geldige grondslag.
• Dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te dragen.

Indien je één of meer van bovengenoemde rechten wilt uitoefenen kun je een verzoek hiertoe indienen via: (‘bij:’)

Anja Boers Mindfulness & Braintraining
Hylkemaheerd 7
9736 JA
Groningen
t.a.v. Anja Boers
anjaboers@braintrainen.nl
KVK Nummer: 72025522
BTW-identificatienummer: NL001413340B11

Wij zullen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand reageren op een verzoek. Indien een verzoek erg complex is om af te handelen zullen wij dit binnen een maand laten weten en uiterlijk binnen 3 maanden op een verzoek reageren. Wij zullen geen vergoeding vragen om een verzoek af te handelen, tenzij de afhandeling van een verzoek buitenproportiol is.

7.   Opslag van persoonsgegevens
• Voor het verwerken van persoonsgegevens maken we gebruik van een cloudopslag , de servers voor het opslaan van gegevens voldoen volledig aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

8.   Hoe wij persoonsgegevens beveiligen / klacht indienen.
• Anja Boers Mindfulness & Braintraining neemt de bescherming van je gegevens serieus en we hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
• Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via email: anjaboers@braintrainen.nl Tevens willen wij je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link onderaan de pagina**.

9.   Externe Links
• Op onze website vind je links naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze website gebruik maakt van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookies- of privacyverklaring van de betreffende website.

10.   Functionaris Gegevensbescherming
• Anja Boers Mindfulness & Braintraining heeft geen functionaris voor de gegevensbescherming.

 *
Link: browser add-on voor afmelden van Google tracking: google opt-out browser plugin (Beschikbaar voor Chrome, Firefox, Safari en Edge).
** Autoriteit persoons gegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap